Göreve yeni atanan ve ilk derslerine bu gün giren  sevgili öğretmenlerimiz, ilk dersinizde yaşadığınız heyecanı altmış bir yıl önce yaşamış ve bu mesleğin nasıl icra edilmesi gerektiğini ancak emekli olduktan sonraki iç hesaplaşmamda anlayabilmiş bir insan olarak, hesap özetimi  sizlerle paylaşmayı bir görev saydım. Çünkü insanlık ancak böyle hesap özetlerinin, başka bir deyişle deneyimlerin paylaşılıp