Günlerden beri bir savaştır sürüyor Rusya ile Ukrayna arasında. İki yan da çok zarar görüyor. Pek çok bina, tank, uçak vuruluyor. Pek çok asker ve sivil vurulup ölüyor. Yaralılar perişan. Ukrayna’ya bir nedenle gelmiş on binlerce, yüz binlerce yabancı barınaksız, aç susuz kalmış, ülkelerine dönmenin gayreti içinde, imdat istiyor.  Bizler savaş ortamından çok uzaktayız. İnsan