İnsanların çok çok eskilerden beri yaşadıkları sorunlardan biri, başka insanlarla ilişkileridir. Bir kişinin güç yetiremediği herhangi bir iş için başkalarından yardım istemesi doğal bir zorunluluktu ve örneğin büyük hayvanların avlanması, parçalanıp taşınması için  başkalarından yardım ve işbirliği talebi kaçınılmazdı. Tabii, bunun bedeli, av hayvanının paylaşılmasıydı. Av tüketilir ve işbirliği sona ererdi.  Zamanla insanlar çoğaldı ve