Bebeklerin büyüme ve gelişmesi anlık bir olay değil, bir süreç olduğu için bebeğin bünyesindeki  gelişme ve değişimlerini  anlık olgular olarak fark edemeyiz. Bunları ancak zaman içinde  fark edilebilir boyutlara  geldiklerinde algılarız. Gün gelir, bebek  rahatsızlıklarını ve ihtiyaçlarını çığlıklarla, ağlamalarla değil, usul usul öğrendiği  işaretlerle, sözcüklerle  anlatmaya başlar ve bu aşamada ancak sözlü anlatımından sonuç alamazsa