GERÇEKTEN HEPİMİZ ADAM OLSAYDIK…

Gerçekten hepimiz adam olsaydık… Yani sözümüz senet olsaydı, yani tutamayacağımız sözleri vermeseydik ve verdiğimiz sözleri tutabilseydik. Yani kimsenin önünde eğilmesek ve kimsenin önümüzde eğilmesini beklemeseydik! Yani kimseyi adamımız olmaya zorlamasaydık ve kimsenin adamı olmayı kabullenmeseydik. Yani kimseyi satın almaya kalkışmasak ve hiç kimse de bizi satın almaya kalkışamasaydı . Kimseyi kendimizden küçük de büyük de görmeseydik. ..

Oysa öyle mi ya? Ne çok kimse var çevremizde sözü senet olmadığı gibi senedi de senet olmayan! Ömrünü yalan dolanla, önüne geleni kandırarak, dolandırarak hem kendisini, hem toplumu çürüten… Ne çok kimse var çevremizde önünde eğilmemizi, kendisine yağdanlık, dalkavukluk etmemizi bekleyen ve kendinden güçlü gördüğü kimseler karşısında el pençe divan duran, “Elini eteğini öpeyim ağam, kapının iti olayım ağam.” diyerek görenleri tiksindirecek çirkinlikler sergileyen ve eğer bir devlet yetkisini kullanıyorsa, bir makam sahibiyse halkın ve zayıfların haklarını güçlü bildiklerine, yani efendilerine, yani velinimetlerine, yani ağababalarına peşkeş çeken… Ve ne çok kişi var çevremizde böyle, kişilerin, daha doğrusu kişiliksizlerin çektiği peşkeşleri görmezden, duymazdan gelen… En az doğal çevre kirliliği kadar, belki de daha çok zararlı toplumsal, siyasal, ekonomik kirlilik yaratan…

Nedendir bilinmez, bebeleri büyütürken “Benim oğlum paşa olacak, benim kızım doktor olacak” gibi hedef belirleyici sözler söyleriz de asıl olunması gerekeni, “adam olacak” sözünü söylemeyiz. Meslekler, rütbeler elbet önemlidir, ancak “adam” olmak, kuşku yok ki hepsinden daha önemlidir. Mesleklerin tümü saygıdeğerdir ve insanın geçim kaynağıdır. Ancak insanı adam eden , yani saygıdeğer kılan mesleği değil, sözünün eri olması, herkesin önünde dik durabilmesi, kimseyi küçümsememesi, kimseye haksızlık ve saygısızlık etmemesi, uşaklığı da, uşak kullanmayı da … reddetmesidir.

Çevremizde gerçekten adam olanlar da var hele ki! Toplum da, devlet de ayakta durabiliyor sayelerinde. Yoksa şunun bunun adamı olup da gerçekten adam olamayan, öncelikle kendi onurlarını, kişiliklerini tüketenler, çoktan tüketmişti ülkeyi de, devleti de, toplumu da…

Başkalarının adamı olmak, çanak yalayıcısı olmak, kolay ve karlı olabilir. Zor ve pahalı olan gerçekten adam olabilmektir.

Keşke hepimiz gerçekten adam olabilseydik.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.